Vår camping Stugförmedling Uthyrning Friluftsbutik English Kontakt Boka

Regler och bokningsvillkor vid bokning av årsplats eller säsongsplats

 

AVTAL

Vid bokning av årsplats eller säsongsplats skrivs avtal mellan uthyraren & hyrestagaren. Avtalet mailas ut tillsammans med bokningsbekräftelse.

AVTALSTID

Upplåtelse för årsplats avser 1oktober år ett till 31september efterföljande år

Upplåtelsen för säsongsplats avser perioden 1oktober till 31maj

Sägs inte avtalet upp för hyrd plats, senast 2månader innan slutdatum för period (årsplats 31juli, säsongsplats 31mars)av någondera part efterföljande år, förlängs avtalet 1år i taget. Uppsägning ska ske skriftligt till camping@kittelfjall.com 

Avtal skickas ut vid bokning av plats.

AVGIFT

Årsavgift är för närvarande 14500kr & säsongsavgift 13400krbetalas mot faktura.Elförbrukning tillkommer enligt gällande pris/kwh och uppgår i dagsläget till 2kr/förbrukad kwh

Eventuell prishöjning på el eller avgift skall meddelas minst en månad innan verkställande. 

BETALNINGSVILLKOR

Campingplats: Betalning av hyra sker via faktura där en anmälningsavgift på 10% betalas inom 10dagar från bokningstillfället. Resten av hyran skall betalas senast 30dagar före ankomst. Elförbrukning debiteras i efterhand månadsvis. En slutavläsning och slutreglering görs vid avtalstidens utgång. Om uppsägning inte skett enligt ovan angivna regler skickas en faktura som avser ny period.

AVBOKNINGSREGLER

Campingplats: Avbokar du inom 10 dagar från bokningsdatum får du tillbaka 100%.
Avbokar du tidigare än 30dagar före ankomst behåller vi anmälningsavgiften på 10%. Avbokar du senare än 60dagar före ankomst debiteras du 100 % av summan.

ALLMÄNNA VILLKOR

För vistelse på campingplatsen gäller allmänna ordningsregler som mailas ut vid bokning.

Överträdelse av avtalsvillkoren, underlåtenhet att fullgöra sina betalningsförpliktelser och eller annat avtalsbrott kan leda till omedelbar uppsägning av avtalet. Borttappad nyckel/tagg till elstolpe debiteras med 250kr

Om hyra ej erläggs i avtalad tid äger uthyraren att avflytta husvagnen från den upplåtna platsen.

ELSTOLPAR

Vår camping erbjuder elstolpar med 16A. Alla stolpar har digital styrning via Webel där du själv kan slå på/av elen och se förbrukning via inloggning som du erhåller vid bokning.

UPPLÅTELSE

Kittelfjällsliftarna upplåter ca 132m2 campingtomt med ett 16A eluttag på Husvagnsplats

I upplåtelsen ingår även gästen rätt att nyttja befintlig servicebyggnad.
Avtalet gäller ovan nämnda gäst, avtalet kan inte överlåtas eller hyras ut av gästen. Gäster har även rätt att uppföra en förgård/spiketält enligt gällande regler.

ÖVRIGT

Regler Spiketält

Vilhelmina kommun har satt regler och riktlinjer för camping - se här>>>

Spiketälten ska följa gällande riktlinjer för måttsättning enligt kommunens regler.

Spiketält är bygglovspliktig byggnader där vi ansvarar för sökandet av bygglov.

Byggnaderna ska vara i enhetlig färg, i vårt fall gråskala, från ljust till mörkt grått accepteras. Vi kommer även att ha ett området på vår camping som tillåter svarta spiketält (plats 56-63) Platserna är 132kvm stora och ger god plats för husvagn, spiketält, bil och dessutom brandsäkert avstånd till närmaste granne.

Placering

Det är noga att ni följer angivna anvisningar för placering av vagnar, spiketält och bil - vi finns givetvis på plats för hjälp vid ankomst.

Brandsäkerhet

Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det trots allt blir en brand måste du vara beredd att själv ingripa. När räddningstjänsten kommer fram är det ofta för sent. En brandvarnare och en gasol- varnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner.

Står tält och campingfordon för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Det är viktigt att rekommenderade avstånd hålls. Placera gärna husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen. Läs mer här>>>

Kontakta oss:

camping@kittelfjall.com
+46 940-165980

Kittelfjäll 207, 92395 Kittelfjäll