Vår camping Stugförmedling Uthyrning Friluftsbutik English Kontakt Boka

Avtal årsplats eller säsongscamping

 

UPPLÅTELSE

Camp Kittelfjäll upplåter ca 132m2 campingtomt med ett 16A eluttag på Husvagnsplats nr:xx, enligt bifogad karta, bilaga 3 på nedan angivna villkor.

I upplåtelsen ingår även gästen rätt att nyttja befintlig servicebyggnad. Avtalet gäller ovan nämnda gäst, avtalet kan inte överlåtas eller hyras ut av gästen.Gäster har även rätt att uppföra en förgård/spiketält se bilaga 2 för gällande regler.

AVTALSTID

Upplåtelse för årsplats avser 1oktober – 30september efterföljande år

Upplåtelsen för säsongsplats avser perioden 1oktober - 31maj

Sägs inte avtalet upp för hyrd plats, senast 2månader innan slutdatum för period (årsplats 31juli, säsongsplats 31mars) av någondera parten efterföljande år, förlängs avtalet 1år i taget & faktura för ny period skickas ut. Uppsägning ska ske skriftligt till camping@kittelfjall.com.

AVGIFT

Årsavgift är för närvarande 14500kr & säsongsavgift 13400kr och betalas mot faktura. Elförbrukning tillkommer enligt gällande pris/kwh och uppgår i dagsläget till 2.40kr/förbrukad kwh.

Eventuell prishöjning på el eller avgift skall meddelas minst en månad innan verkställande.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning av hyra sker via faktura i förskott en anmälningsavgift på 20% betalas inom 10dagar från bokningstillfället. Resten av hyran skall betalas senast 30dagar före ankomst. Elförbrukning debiteras i efterhand månadsvis.

En slutavläsning och slutreglering görs vid avtalstidens utgång. Om uppsägning inte skett enligt ovan angivna regler skickas en faktura som avser ny period.

AVBOKNINGSREGLER

  • Avbokar du inom 10dagar från bokningsdatum får du tillbaka 100%.
  • Avbokar du tidigare än 60dagar före ankomst behåller vi anmälningsavgiften på 20%.
  • Avbokar du senare än 60dagar före ankomst behåller vi 100% av summan.

ALLMÄNNA VILLKOR

För vistelse på campingplatsen gäller allmänna ordningsregler

Överträdelse av avtalsvillkoren, underlåtenhet att fullgöra sina betalningsförpliktelser och eller annat avtalsbrott kan leda till omedelbar uppsägning av avtalet. Borttappad tagg till servicehus debiteras med 250kr.

Vid bokning av säsongsplats lämnas taggarna till servicehuset tillbaka till receptionen vid hyresavtalets slut. Återlämnas ej taggarna innan avtalets slut debiteras 250kr/tagg.

Om hyra ej erläggs i avtalad tid äger uthyraren att avflytta husvagnen från den upplåtna platsen.

Campingplatsen ska hållas ren och fin, därmed är det viktigt att alla ser över sin campingtomt årligen. Campingplatsen ska städas från lösa föremål och snyggas till vid uppsägning av plats samt årligen under våren, dock senast den 1 juni. Kontroll av campingtomten görs av oss efter 1 juni. Om inte campingtomten är städad kommer vi fakturera 1500kr för att vi städar upp platsen för allas trevnad. Det vi städar upp kommer att fraktas till återvinningscentralen.

Skotrar, kälkar etc. hänvisar vi till förvaring i skotergaraget på andra sidan vägen, där går det bra att hyra en plats för lösa föremål för sommarens förvaring. Det är inte tillåtet att förvara dessa bakom husvagn & spiketält under sommartid.

Släpvagnsparkering - Släpvagnar parkeras på anvisad plats på campingen. 

ELSTOLPAR

Vår camping erbjuder elstolpar med 16A. Alla stolpar har digital styrning via Webel där du själv kan slå på/av elen och se förbrukning via inloggning som du erhåller vid bokning.

REGLER SPIKETÄLT

Vilhelmina kommun har satt regler och riktlinjer för camping - se här>>>

Spiketälten ska följa gällande riktlinjer för måttsättning enligt kommunens regler.

Spiketält är bygglovspliktig byggnader där vi ansvarar för sökandet av bygglov.

Byggnaderna ska vara i enhetlig färg, i vårt fall gråskala, från ljust till mörkt grått accepteras. Vi kommer även att ha ett området på vår camping som tillåter svarta spiketält (plats 56-63) Platserna är 132kvm stora och ger god plats för husvagn, spiketält, bil och dessutom brandsäkert avstånd till närmaste granne.

Det är noga att ni följer angivna anvisningar för placering av vagnar, spiketält och bil - vi finns givetvis på plats för hjälp vid ankomst.