Vår camping Stugförmedling Uthyrning Friluftsbutik English Kontakt Boka

Vid brand eller olycka på campingen

Sker det en olycka eller brand ska du ringa 112 för att påkalla hjälp. Om du har laddat ner appen 112 kan räddningstjänsen enkelt se dina koordinater vilket gör det enklare att snabbt hitta fram till er.

 

Vid olycka

Om det hänt en allvarlig olycka och det behövs hjälp ska du ringa 112. Samtalet tas emot av SOS Alarm. Det är viktigt att tala om vad som har hänt, var det har hänt och vem du är som ringer. Samtidigt som du pratar med SOS-operatören går det larm till räddningstjänsten, polisen eller ambulansen. De kommer så snabbt de kan till olycksplatsen.

För att hjälpen ska hitta rätt är det bra om någon möter dem och visar vägen sista biten.

Om någon är skadad och ambulansen är på väg, kan du själv hjälpa den skadade genom att stanna kvar hos honom eller henne och försöka vara så lugn som möjligt. Håll gärna personen i handen och lägg en jacka eller något annat som värmer över honom eller henne. I väntan på ambulans kan du få råd av SOS-operatören.

Vid behov av hjärtstartare finns den närmaste  på Coop Kittelfjäll i värmeskåp längst till vänster på byggnaden.

Tänk på att hålla vägar fria för ambulans & räddningstjänst.

Ett tips är att ladda ner 112 appen till er telefon, med hjälp av appen kan du

 • få information om olyckor som sker i din närhet.
 • ta emot VMA (viktigt meddelande till allmänheten) och annan liknande krisinformation.
 • automatiskt skicka din position till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen att snabbt komma fram till rätt plats.

Om det börjar brinna

Agera efter principen: Rädda – Varna – Larma – Släck

 • Rädda människor i fara,
 • Varna omgivningen
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. 
 • Försök släcka om du har släckare eller slang, men ta inga onödiga risker. På campingområdet finns 2 st brandsläckare i soprummet & 1 brandsläckare inne i servicehuset.
 • Om det brinner hos grannen – flytta om möjligt campingenheter och tält som är i fara.
 • Möt upp när räddningstjänsten kommer till platsen och visa var det brinner.

Minska risken för brand

Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det trots allt blir en brand måste du vara beredd att själv ingripa. När räddningstjänsten kommer fram är det ofta för sent. En brandvarnare och en gasol- varnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner.

Står tält och campingfordon för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Det är viktigt att rekommenderade avstånd hålls. Placera gärna husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

Rekommenderade avstånd

För att minska spridning av en eventuell brand ska gällande regler för avstånd mellan campingfordon/tält följas.

 • Med hänsyn till brandspridningsrisk ska varje campingenhet placeras med ett avstånd av minst 4 meter. Fordon, bilar, skotrar m.m. får inte placeras inom denna yta. Avstånd mellan byggnader/spiketält bör vara minst 8 m.
 • Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt spiketält eller liknande.
 • Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls.
 

Hantera gasolen rätt

Använder du gasol för värme eller matlagning måste du ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt.

 • Ha god ventilation i anslutning till utrustning­en. Gasol är ingen giftig gas, men den är mycket brännbar och explosiv. Läckande gasol kan orsaka kvävning eftersom den tränger undan syre.
 • Kontrollera att alla slangar och koppling­ ar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage. 
 • Gasolflaskor får aldrig ligga ner, då fungerar inte säkerhetsventilen.
 • Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart mate­rial. Om inga instruktioner finns bör avståndet vara minst 60 cm.
 • Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. 

Se över din elutrustning

Du som campinggäst måste se till att din elektriska utrustning är i säkert skick. Exempelvis är det viktigt att all utrustning du ansluter är CE­märkt och att alla kablar är hela.

 • En billig livförsäkring är att låta en elinstallatör göra en översyn av den elektriska installationen i husvagnen. Eftersom installationen är utsatt för kraftiga vibrationer och skakningar under färd är det viktigt att följa upp med egna regelbundna kontroller.
 • Våra elstolpar är skyddade med jordfelsbrytare, men det är alltid viktigt att du som gäst kontrollerar det när du beslöker nya campingplatser.
 • Anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn bör inte vara längre än 25 meter. Undvik sladdvindor, och om sådana används: rulla ut hela sladden. I en upprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter, i värsta fall med strömförande bil och husvagn som följd.