Vår camping Stugförmedling Uthyrning Friluftsbutik English Kontakt Boka

Kittelfjälls discolfbana

Kittelfjälls discgofbana med 9 hål ligger mitt i byn med start från Fjälltorget.

Discgolf kan spelas av alla, principen är samma som vid golf men här används discar (frisbees) istället för klubbor. Det finns olika sorters discar beroende på typ av kast som ska göras och erfarenhetsnivå på spelaren.

Målet är att genomföra banan på så få kast som möjligt genom att kasta discen från utkastplats in i målkorgen. Målet i discgolf är en metallkorg med kedjor. I denna ska discen ligga för att hålet ska vara färdigspelat. Vinnaren är den som klarat hela banan på minst antal kast. Träd, buskar, bäckar och kullar är hinder som man måste övervinna för att få sin disc i korgen.

 

Var finns banan?

Discgolfbanan ligger vid Fjälltorget mitt i Kittelfjäll by. Start utgår från parkering vid Kittelfjäll Värdshus och discar och scorecard kan hyras hos Kittelfjäll Outoor/Camp Kittelfjäll. Parkering finns även intill Fjälltorget, här hittar ni även toaletter.

Mat och fika?

Vid Fjälltorget ligger restaurang C&R samt Kittelfjäll Värdhus för dig som vill ta en fika eller något att äta. Intill banan finns vindskydd och grillplatser för dig som vill ta med eget fika.

Lekplats, utegym och boulebana

Intill Fjälltorget finns även en boulebana där ni kan hyra klot hos Kittelfjäll Outoor/Camp Kittelfjäll, på campingområdet som ligger strax intill finns även en lekplats och ett utegym.


Hyr discar & scorecard 

Hos Camp Kittelfjäll/Kittelfjäll Outdoor vid fjälltorget finns scorecard för poängräkning och discar att hyra för dig som vill testa på att spela discgolf. 

Se öppettider

Hur spelar man?

Discgolf kan spelas av alla unga som gamla. När du går en runda kan du välja att föra poäng på ett scorecard eller inte. Score är antal kast du använder vi varje hål.

På varje håk kastar du din disc från markerat kastområde (tee) - på vår bana markeras den med en stolpe.

Hålen på en discgolfbana är tilldelade ett "par". I discgolf delas ett par ut efter hur många kast man förväntar sig att en skicklig spelare ska använda för att slutföra hålet. De flesta hål är par 3, par 4 eller par 5, och många nya spelare kommer initialt att använda fler kast än hålets par. Erfarna spelare kommer i många fall att kunna använda ett kast mindre än par som kallas "birdie" och i sällsynta fall 2 kast mindre än par som kallas en "eagle". 

För varje bana anges även längd på banan från kastområdet (tee) till målkorgen.

Spelregler

  1. Målet är att genomföra banan på så få kast som möjligt, genom att kasta discen ifrån markerat utkastplats (tee), in i målkorgen.
  2. Kastområdet (tee)markeras med stolpe.
  3. Den som kastar ska alltid försäkra sig om att inga andra spelare, eller personer i närheten riskerar att träffas.
  4. Efter öppningkastet kastar den som är längst från korgen först. Följande kast görs där föregående kast landat. Spelaren kastar så många gånger det behövs tills discen är i korgen.
  5. Ett hål avslutas när alla spelare fått sin disc i korgen.
  6. Vinnaren är den spelare som utfört banan, alltså alla hål på minst antal kast.

Tekniktips

Discen kan kastas på olika sätt men det vanligaste är backhand.

Steg 1. En backhand inleds genom att föra discen så långt bak som möjligt. Vrid även överkroppen bakåt. Ha fötterna i sidled mot kastriktningen med stödfoten fram.

Steg 2. Vrid kroppen snabbt och för discen i en rak linje nära bröstet. För över tyngdpunkten till stödfoten.

Steg 3. Genomför kastet och fullfölj rotationen över stödfoten med hela kroppen tills den lediga armen pekar mot kastriktningen.

Projekt

Discgolfbanan, utegym och lekplats har skapats genom ett projekt av föreningen Vojmådalens Vänner med medel från Leader Lappland 2020 och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Idén till etablering av utegym, lekplats och discgolf kommer från medlemmar och boende i området. Det har påtalats ett behov och önskemål om fler utomhusaktiviteter under barmarksperioden och bland förslagen har dessa tre aktiviteter valts då de når flest målgrupper.

Projektet har drivits tillsammans med Camp Kittelfjäll/Kittelfjäll Outdoor och Destination Kittelfjäll ekonomisk förening.